Rezervasyonu değiştir

Müşteri tarafından turistik hizmetin değiştirilmesi/iptal edilmesi:
Uçuşunuzu değiştirme veya iptal etmeyi istediğiniz durumda, değiştirme/iptal işlenmesi ve gerçekleştirilmesi için bizlere ilgili işlem ücretini ödemeniz gerekmektedir. Bu ücret, uçak bileti tutarından bağımsızdır. Belirli durum için farklı bir bilgi mevcut değilse, uçuş değiştirme ücreti 25,00 eurodur, bilet iptal ücreti ise 25,00 eurodur.
Uçak bileti değiştirme/iptal etme talebi belirtilen e-posta adresine bildirimde bulunarak sağlanır: service@fiestatravel.bg. Mesajda değiştirme/iptal işlenmesi ve gerçekleştirilmesi için gereken ücreti ödeyeceğinizi özellikle belirtmiş olmanız gerekir, aynı zamanda ücret tutarını, turoperatör/hizmet sağlayıcısının sizlere iade edeceği miktar mevcutsa o miktardan alacağımızı kabul ettiğinizi belirtmelisiniz. Eğer iade edilecek miktar mevcut değilse, değiştirme/iptal ücretini değiştirme/iptal talebinizden hemen sonra bizlere ödemelisiniz. Aksi takdirde talep ettiğiniz değiştirme/iptal işlemi konusunda hiçbir sorumluluğumuz olmaz ve de zararınız veya kaçırdığınız fırsatlar konusunda da sorumluluğumuz olmaz.
Yolcuğunuzu veya sadece belirli bir turistik hizmeti değiştirmek veya iptal etmek istediğiniz durumlarda önceki paragrafta belirtilen ücretten www.flyfiesta.bg şirketine değiştirme/iptal işleminin gerçekleştirilmesi için gereken tutar), ayrı olarak ek sıfırlama ücretini, turoperatör/hizmet sağlayıcısının Genel Kuralları çerçevesinde ilgili turoperatör/hizmet sağlayıcısına ödemeniz gerektiğini göz önünde bulundurunuz.İptal ücretinin ön ödeme sağladığınız miktardan daha az olması durumunda, iki tutarın arasındaki farkı alma hakkınız mevcuttur. Her durumda tutarların iadesi www.flyfiesta.bg sorumuluğunda değil, ilgili hizmeti sağlayan turoperatör/hizmet sağlayıcısının sorumluluğundadır. www.flyfiesta.bg sizinle ilgili turoperatör/hizmet sağlayıcısı arasındaki iletişim konusunda yardımcı olabilir, ancak kendi hesabına sizlere hiçbir tutar, tazminat, sigorta miktarı vs. ödemekle yükümlü değildir.

İptal ücretinin ön ödeme sağladığınız miktardan daha fazla olması durumunda, iki tutarın arasındaki farkı ödemekle sorumlusunuz. Bu durumda www.flyfiesta.bg sizlerden hemen farkı ödemenizi talep hakkına veya ilgili turoperatör/hizmet sağlayıcısına bu tutarı alma yetkisini verme hakkına sahiptir.